Velkommen til Vibaltic Norge AS hjemmeside!

Viabaltic Norge AS er en norsk logistikkoperatør som speisialiserer seg på toll- og transporttjenester mellom Norge og Polen, Tsjekkia, Lituan og Latvia. Vi tilbyr tempraturkontrollerte trailere og frakt av farlig gods (ADR) – både som stykkgods og FTL. Selskapet har base i Drammen og har vært i drift siden 1994.

 

Vårt engasjement gjør at vi enkelt kan tilpasse oss kundens forventninger med en høy grad av fleksibilitet, og vår direkte kontakt med kunder har bidratt til vår sterke posisjon i det trans-baltiske handelsmarkedet.

 

Med vår moderne flåte, lagerterminaler i Norge (Drammen) og Polen (Stargard – nær Szczecin og Gdansk), et bredt nettverk av spedisjonkontakter, samt kvalifiserte og erfarne medarbeidere, kan vi garantere for rask og tilfredstillende utførelse av komplekse toll-, transport- og spedisjonstjenester.

viabaltic

Mer enn 25-års erfaring i bransjen

Bred erfaring innen logistikkfaget

Forenklede og komplekse tollprosedyrer

ADR transport

Tempraturkontrollert transport

Lagerhold

Transporttjenester levert av ENTERPRISE LOGISTICS

KONTAKT